Undang undang yang diperkenalkan semasa pemerintahan kesultanan melayu melaka - Kepentingan Undang Undang Kesultanan Melayu Melaka

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Hukum kanun

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Sistem Perundangan

Undang

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Sistem pemerintahan

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan cdn.wmgecom.com: SISTEM

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Tun Pulasan

Sistem Perundangan Kesultanan Melayu Melaka

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan cdn.wmgecom.com: SISTEM

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Undang

Undang

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Sejarah Sistem

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Sistem Perundangan

Melaka semasa undang kesultanan diperkenalkan melayu undang yang pemerintahan Sejarah Tingkatan

Sistem pemerintahan Kesultanan Melaka

Kepentingan Undang Undang Kesultanan Melayu Melaka

Kuasa undang-undang ini tertakluk pada seluruh Melaka dan kawasan jajahan taklukannya.

  • Ia turut dijadikan tempat perbincangan dan perdebatan ulama tentang hal-hal agama.

  • Kepentingan sejarah kesultanan melayu melaka kepada masyarakat melayu dalam aspek sosial 1.

  • Ini turut dapat membezakan keistimewaan golongan.

cdn.wmgecom.com: SISTEM PERUNDANGAN NEGERI MELAKA

Ia juga dikenali sebagai adat pelayaran Melaka.

  • Raja mempunyai kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah serta pelantikan jawatan utama negeri.

  • Negeri yang di bawah empayar Melakaialah Kampar, Siak, Siantan, Manjung, Inderagiri, Jambi, Lingga dan Riau di Sumatera dan seluruh negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu.

  • Kerajaan ini muncul antara abad ke- 7 ke ke-13 Masihi, Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim dan mengendalikan perdagangan dengan India, Asia Barat dan China.
2022 cdn.wmgecom.com