Pekeliling perkhidmatan bil 5 tahun 2017 - PEKELILING PENDAFTAR

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PP Bil.02/2017

Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2017 : Kemudahan Cuti Bersalin Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam ~ Majlis Guru Besar Batang Padang Muallim

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PP Bil.02/2017

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PP Bil.02/2017

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Tujuh Pekeliling Perkhidmatan Yang Baharu Berkuatkuasa Mulai 1 Januari 2018

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun Pekeliling Perkhidmatan

PP Bil.02/2017 Pekeliling Bantuan Khas Kewangan 2017

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun Pekeliling Perkhidmatan

PP Bil.10/2017 Pekeliling Kenaikan Pangkat Secara Time

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun Jabatan Perkhidmatan

PEKELILING

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PP Bil.05/2017

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PEKELILING

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PP Bil.02/2017

PP Bil.03/2017 Kemudahan Cuti Umrah

Bil pekeliling 2017 perkhidmatan 5 tahun PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING

Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2017 : Kemudahan Cuti Bersalin Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam ~ Majlis Guru Besar Batang Padang Muallim

Pemakaian Tertakluk kepada penerimaanya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

  • Cuti gantian hendaklah diambil dalam tempoh enam 6 bulan dari tarikh bekerja lebih masa merujuk kepada surat pekeliling perkhidmatan bil.

  • Tempoh Cuti Bersalin adalah termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan, hari kelepasan am dan cuti penggal.

  • Cuti gantian hendaklah diambil dalam tempoh enam 6 bulan dari tarikh bekerja lebih masa merujuk kepada surat pekeliling perkhidmatan bil.
2022 cdn.wmgecom.com