Eprestasi moe gov my - e

My eprestasi moe gov PBPPP 2022:

My eprestasi moe gov ePrestasi KPM:

My eprestasi moe gov LOG MASUK

My eprestasi moe gov SSO KPM

My eprestasi moe gov LOGIN eOPERASI

My eprestasi moe gov Pbppp, Cara

My eprestasi moe gov Pbppp, Cara

PBPPP 2022: Penilaian Guru Baharu KPM 2021 & Panduan Keberhasilan

My eprestasi moe gov Login PBPPP:

LOGIN eOPERASI KPM GURU:(Kemaskini di cdn.wmgecom.com)

My eprestasi moe gov SSO KPM

My eprestasi moe gov Pbppp, Cara

cdn.wmgecom.com (Login & Kemaskini Maklumat Peribadi Guru KPM)

Pastikan anda tengok dulu link yang anda pilih itu, jika tidak jumpa, anda taip sahaja terus di Browser eoperasi.

  • Untuk sebarang pertanyaan atau masalah sila hubungi Pentadbir Sistem melalui emel.

  • .

  • Pastikan dalam 8 — 12 aksara sahaja.

e

Pastikan tidak mempunya dash atau sempang -.

  • Setiap guru wajib melaksanakan pengesahan data masing-masing melalui sistem e-Operasi 2020.

  • Klik sahaja butang share untuk bantu sebarkan bahan ini.

  • Namun, fungsi ini hanya boleh diakses oleh admin dan pentadbir tertentu sahaja.
2022 cdn.wmgecom.com