Amboyna cay - Spratly

Cay amboyna Spratly Islands

Cay amboyna Amboyna Cay

Cay amboyna Glossary of

Cay amboyna Digital Gazetteer

N2OO DXpedition History page

Cay amboyna Digital Gazetteer

Cay amboyna Spratly

Cay amboyna N2OO DXpedition

Way: ‪Amboyna Cay‬ (‪333301847‬)

Cay amboyna Spratly Islands

Danh sách các đảo do TQ, VN, Đài, Phi, Mã chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa

Cay amboyna Glossary of

Way: ‪Amboyna Cay‬ (‪333301847‬)

Cay amboyna Way: ‪Amboyna

Spratly

Đảo thứ 22 chưa kiểm tra ++++++++++++++++++++++++++++++ Đài Loan kiểm soát Tổng cộng: 2 thực thể địa lý, gồm 1 đảo san hô và 1 rạn san hô trên đó nổi lên 1 cồn cát 1.

  • The Philippine military continued to garrison marines on several islands.

  • It is controlled by China as part of Sansha, and claimed by the Philippines as part of Kalayaan, Palawan.

  • Four blasts reverberated from a gun placement in the center of the island.
2022 cdn.wmgecom.com